غواصی

اين سفرها به دو بخش آموزشي و تفريحي تقسيم ميشوند. در بخش آموزشي موضوع اصلي سفر آموزش غواصي در يك منطقه خاص مي باشد كه در چندين روز پياپي زير نظر مربيان بين المللي و داراي مدرك از Padi صورت خواهد گرفت. دوره هاي غواصي، Open water شروع مي شود و مي تواند به دوره هاي حرفه اي تري ادامه يابد. سفرهاي تفريحي غواصي مختص  افرادي مي باشد كه قبلا" دوره مقدماتي غواصي را ديده باشند.در اين سفرها كليه لوازم لازم جهت غواصي توسط موسسه كوچ تهيه خواهد گرديد.