کوهپیمایی

در اين سفرها فعاليت اصلي سفر متمركز به كوهپيمائي در منطقه از يك نقطه به نقطه ديگر مي باشد و يا رفتن به يك نقطه و بازگشتن به نقطه اول.  لذت بردن از مناطق طبيعي، پوشش هاي گياهي و طبيعت خاص هر منطقه از جمله جاذبه هاي اين سفرها مي باشند.  در اين سفر ها با توجه به درجه سختي سفر ،برنامه مي تواند از يك روز برنامه پياده روي  و كوه پيمايي شروع و به چندين روز طولاني ختم شود.