Tel: +98 21 888 444 17

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

نحوه ثبت نام تور زبان

 نحوه ثبت نام در تور زبان 

 

نحوه ی ثبت نام به سه صورت اینترنتی ، تلفنی و یا حضوری امکان پذیر می باشد.
پس از ثبت نام تور مورد نظر
با متقاضیان جهت شرکت در جلسه معرفی و هماهنگی تماس گرفته خواهد شد.

توجه: لازم
به ذکر است این تورها برای سطوح Intermediate به بالا طراحی شده است.