Tel: +98 21 888 444 17

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

درجه سختی تورها

درجه سختی تورها

درجه بندی سختی تورها

 

 
 

موسسه طبيعت گردي كوچ ، به منظور راحتي گردشگران در انتخاب سفرهای خود  متناسب با   سطح توانایی جسمانيشان ، برنامه سفرهاي خود را به چهار گروه  سبك، متوسط ، سخت و سنگين تقسيم بندي نموده است.
اين دسته بندي صرفا" به لحاظ سنجش و محك توانايي شخصي افراد براي شركت در برنامه سفرهاي كوچ ارائه شده است.
در این درجه بندی ها فاکتورهای مختلفی در نظر گرفته شده است که شامل مسافت طی شده، شیب مسیر، محل اقامت، ارتفاع و شرایط آب و هواییمی باشد.

خواهشمند است درجه بندی ذیل را بدقت مطالعه فرمایید و در صورت داشتن هر گونه پرسش و ابهامی آنرا با مسؤلین برنامه و بخش فنی کوچ در میان بگذارید.
 
 
 

 

hikermini1.gif سبک : اين برنامه ها مناسب برای بیشتر افراد تندرست بوده و داراي كمترين برنامه فعاليت جسماني و ورزشي مي باشد. این سفرها عموما" شامل مسیرهای پیاده روی کوتاه در مسیرهای هموار و در دامنه ها و ارتفاعات کم می باشد.

hikermini2.gif متوسط : سطح آمادگی جسمانی خوبی برای این نوع سفرها لازم است. اين سفرها مناسب برای اکثر کوهپیمایان و راه پیمایان بوده و شامل پیاده روی های نه چندان طولانی ( 2 تا 4 ساعت  در روز ) و عبور از مسیرهای دارای فراز و نشیب نسبتا" كم است.همچنین آمادگی جهت اقامت در كمپ و چادر و استفاده از توالت صحرایی برای شرکت در این برنامه ها ضروريست.

hikermini3.gif سخت : این سفرها مخصوص افراد با آمادگی جسمانی بالا می باشد که از تجربه  قبلی کوه پیمایی در  مسیرهای ناهموار با روزهای بلند برخوردار هستند. مدت زمان کوه پیمایی در این برنامه بطور متوسط  4 تا 7 ساعت در روز مباشد و مسیرهای این سفرها بیشتر در ارتفاعات بالا (حداکثر  4200 متر) می باشد. آمادگی جهت اقامت در كمپ ارتفاعات و استفاده از توالت صحرایی برای این برنامه ها ضروري است.hikermini4.gif
سنگین: اين سفرها مختص افرادی است که قبلا در  برنامه های کوچ با درجه سخت شرکت نموده و خود را برای شرایط کوه نوردی ( روحی و جسمی ) سنگین و صعود آماده نموده اند.
همچنین این برنامه ها برای افراد با تجربه و با سابقه کوه نوردی و کوه پیمایی در ارتفـاعات مناسب میباشد
که می بایست به تایید سرپرست برنامه های کوه نوردی کوچ برسد.
این برنامه ها معمولا در ارتفاعات بالاتر از 4200 متر می باشد و دارای روزهای طولانی ( بالاتر از 7 ساعت در روز ) در شرایط آب و هوایی متغیر و نا پایدار اجرا خواهد شد.آمادگی جسمانی بسیار بالا و تجربه اقامت در كمپ در ارتفاعات و استفاده از توالت صحرایی جزو شرايط حضور در برنامه ها می باشد.
 

 

 

درجه بندی سختی تورها

 

 
 

موسسه طبيعت گردي كوچ ، به منظور راحتي گردشگران در انتخاب سفرهای خود  متناسب با   سطح توانایی جسمانيشان ، برنامه سفرهاي خود را به چهار گروه  سبك، متوسط ، سخت و سنگين تقسيم بندي نموده است.
اين دسته بندي صرفا" به لحاظ سنجش و محك توانايي شخصي افراد براي شركت در برنامه سفرهاي كوچ ارائه شده است.
در این درجه بندی ها فاکتورهای مختلفی در نظر گرفته شده است که شامل مسافت طی شده، شیب مسیر، محل اقامت، ارتفاع و شرایط آب و هواییمی باشد.

خواهشمند است درجه بندی ذیل را بدقت مطالعه فرمایید و در صورت داشتن هر گونه پرسش و ابهامی آنرا با مسؤلین برنامه و بخش فنی کوچ در میان بگذارید.
 
 
 

 

hikermini1.gif سبک : اين برنامه ها مناسب برای بیشتر افراد تندرست بوده و داراي كمترين برنامه فعاليت جسماني و ورزشي مي باشد. این سفرها عموما" شامل مسیرهای پیاده روی کوتاه در مسیرهای هموار و در دامنه ها و ارتفاعات کم می باشد.

hikermini2.gif متوسط : سطح آمادگی جسمانی خوبی برای این نوع سفرها لازم است. اين سفرها مناسب برای اکثر کوهپیمایان و راه پیمایان بوده و شامل پیاده روی های نه چندان طولانی ( 2 تا 4 ساعت  در روز ) و عبور از مسیرهای دارای فراز و نشیب نسبتا" كم است.همچنین آمادگی جهت اقامت در كمپ و چادر و استفاده از توالت صحرایی برای شرکت در این برنامه ها ضروريست.

hikermini3.gif سخت : این سفرها مخصوص افراد با آمادگی جسمانی بالا می باشد که از تجربه  قبلی کوه پیمایی در  مسیرهای ناهموار با روزهای بلند برخوردار هستند. مدت زمان کوه پیمایی در این برنامه بطور متوسط  4 تا 7 ساعت در روز مباشد و مسیرهای این سفرها بیشتر در ارتفاعات بالا (حداکثر  4200 متر) می باشد. آمادگی جهت اقامت در كمپ ارتفاعات و استفاده از توالت صحرایی برای این برنامه ها ضروري است.hikermini4.gif
سنگین: اين سفرها مختص افرادی است که قبلا در  برنامه های کوچ با درجه سخت شرکت نموده و خود را برای شرایط کوه نوردی ( روحی و جسمی ) سنگین و صعود آماده نموده اند.
همچنین این برنامه ها برای افراد با تجربه و با سابقه کوه نوردی و کوه پیمایی در ارتفـاعات مناسب میباشد
که می بایست به تایید سرپرست برنامه های کوه نوردی کوچ برسد.
این برنامه ها معمولا در ارتفاعات بالاتر از 4200 متر می باشد و دارای روزهای طولانی ( بالاتر از 7 ساعت در روز ) در شرایط آب و هوایی متغیر و نا پایدار اجرا خواهد شد.آمادگی جسمانی بسیار بالا و تجربه اقامت در كمپ در ارتفاعات و استفاده از توالت صحرایی جزو شرايط حضور در برنامه ها می باشد.