Tel: +98 21 888 444 17

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

آشنایی با خوشه سار بوم گردی

خوشه سار بوم گردی از دید آقای مهندس کیارش اقتصادی


• طی سالها به گونه های مختلف با هم آشنا شده و ارتباط دارند.
• آنها ارزش‌هاي ميراث فرهنگي و زندگي بومي را فراتر از گفتار و نوشتار و هنر، کم و بيش در رفتار و زندگي‌شان وارد کرده‌اند؛ مانند محل زندگي، پوشش، خوراک، شغل، موسيقي و …
• آنها به شکل ارگانيک تشکيل يک شبکه بومي را داده‌‌اند، با يکديگر دوستي و همکاري دارند، تجاربشان را درميان مي‌گذارند و معرف يکديگرند.
• آنها کم و بيش نسبت به اتفاقاتي که در حوزه ميراث فرهنگي و طبيعي کشور مي‌افتد حساس‌اند و در حد توان براي بهبود آن ياوري مي‌کنند.
• تقريبا تمام اين افراد در مراحل طراحي، تهيه مصالح و اجراي فضاي معماري مورد نظرشان عملا وارد شدند و مهارت و دانش کسب کردند. همين موضوع کم و بيش نسبت به تهيه پوشاک و طبعاً خوراکشان نيز دخيل بوده است.


و در  یک کلام، زندگی مفید نزدیک به طبیعت در بافت های قدیمی شهری و روستایی را انتخاب کرده و به دور از ساختار بروکراسی و اداری رایج کشور، ارزش های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در حوزه فعالیت خود زنده نگه می دارند.1.jpg

شاید بتوان در مورد ایشان وجوه مشترک زیر را برشمرد:
• انتخاب خانه‌ای بومی، مرمت و سکونت در آن
• استفاده از معماری داخلی ساده محلی
• پذیرایی با غذای اصیل بومی
• درگیر کردن ساکنین محلی در فعالیتهای خود
• احترام به فرهنگ و آیین های مردم بومی
• معرفی هنرها و صنایع خاص منطقه
• معرفی موسیقی ایرانی، عرفانی و تلفیق آن با موسیقی جهانبسی رنج برده‌اند سال های پيش             که بوم زنده ماند به کردار خويش
زخورد و زپوشاک و در کار و جای                زبوم بهره بردند ليکن به جای
به صدها مکان در دل مرز و بوم                 چو خوشه پراکنده‌اند بهر بوم
از اول نبشناختند يکدگر                          به ره آمدند ياور همدگر
چو بومی به رنج آورد روزگار                      دگر خوشه‌ها را نماند قرار
شما هم چو ياور به بومی شويد               يکی دانه‌ي خوشه‌ساری شويد

کیارش اقتصادی