Tel: +98 21 888 444 17

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

کویر گردی

کویر گردی

  • كويرگردي (Desert tours):
     

       این دسته ازتورها با هدف بازدید از جاذبه های بی بدلیل مناطق کویری در دنیا برگزار میشود، که امروزه در دنیا جایگاه ویژه ای برای مخاطبان خوددارد. کشور ایران درنواربیابانی بزرگ ساهارا- سندی که از شمال آفریقا شروع میشود وتا شرق آسیا (صحرای گوبی در مغولستان) ادامه پیدا کرده است، قرارگرفته است ودو کویرلوت وکویر مرکزی  از جمله مهمترین کویرهای ایران بشمار میرود.
وجود جاذبه هایی همچون، تپه های شنی روان، کاروانسراهای تاریخی کویری، گیاهان خاص این مناطق مانند:تاغ، گز، کاروان کش و...، معماری منحصر به فرد، آسمان شب کویر در کنار ویژگی های مردمان کویر نشین، این مناطق را به عنوان یکی از پرجاذبه ترین مناطق کشور ایران تبدیل کرده است.
 desert__camel_riding.jpg

 

 kavir_20_copy.jpg

 

 

 

   

علاوه بر جاذبه هاي طبيعي اين مناطق مي توان به روستاها ، واحه ها، قنات ها ، قلعه ها ، كاروانسراها و شهرها وروستاهاي اطراف آن اشاره نمود كه خود قسمت مهمي از جاذبه هاي اين سفر ميباشند.يكي از نكات برجسته بيابان هاي ايران علاوه بر آثار طبيعي آنها در مقايسه با ساير كشورها، تاريخ، تمدن وحياتي است كه در واحه هاي آنها هنوز جريان دارد.

 desert5.jpg

سفرهاي كوير گردي ميتوانند با درجه سختي هاي متفاوتي ارائه شوند كه متناسب با هر برنامه فعاليتهاي ورزشي و پياده رويهاي متفاوتي را در بر خواهند گرفت و در هر برنامه سفر به آن اشاره خواهد شد.

كوير مصر، مرنجاب ، انارك ، لوت ، طبس ، ساغند از جمله برنامه هاي زيباي كوير مي باشند.

 

 

 

  • كويرگردي (Desert tours):
     

       این دسته ازتورها با هدف بازدید از جاذبه های بی بدلیل مناطق کویری در دنیا برگزار میشود، که امروزه در دنیا جایگاه ویژه ای برای مخاطبان خوددارد. کشور ایران درنواربیابانی بزرگ ساهارا- سندی که از شمال آفریقا شروع میشود وتا شرق آسیا (صحرای گوبی در مغولستان) ادامه پیدا کرده است، قرارگرفته است ودو کویرلوت وکویر مرکزی  از جمله مهمترین کویرهای ایران بشمار میرود.
وجود جاذبه هایی همچون، تپه های شنی روان، کاروانسراهای تاریخی کویری، گیاهان خاص این مناطق مانند:تاغ، گز، کاروان کش و...، معماری منحصر به فرد، آسمان شب کویر در کنار ویژگی های مردمان کویر نشین، این مناطق را به عنوان یکی از پرجاذبه ترین مناطق کشور ایران تبدیل کرده است.
 desert__camel_riding.jpg

 

 kavir_20_copy.jpg

 

 

 

   

علاوه بر جاذبه هاي طبيعي اين مناطق مي توان به روستاها ، واحه ها، قنات ها ، قلعه ها ، كاروانسراها و شهرها وروستاهاي اطراف آن اشاره نمود كه خود قسمت مهمي از جاذبه هاي اين سفر ميباشند.يكي از نكات برجسته بيابان هاي ايران علاوه بر آثار طبيعي آنها در مقايسه با ساير كشورها، تاريخ، تمدن وحياتي است كه در واحه هاي آنها هنوز جريان دارد.

 desert5.jpg

سفرهاي كوير گردي ميتوانند با درجه سختي هاي متفاوتي ارائه شوند كه متناسب با هر برنامه فعاليتهاي ورزشي و پياده رويهاي متفاوتي را در بر خواهند گرفت و در هر برنامه سفر به آن اشاره خواهد شد.

كوير مصر، مرنجاب ، انارك ، لوت ، طبس ، ساغند از جمله برنامه هاي زيباي كوير مي باشند.