قرارداد سفرهای خارجی طبیعت گردی

  • پرینت

 

                            

     شرایط عمومی قرارداد سفرهای طبیعت گردی خارجی  (پیوست قرارداد)

 

این متن  به عنوان پیوست قرارداد شماره.................. مورخ ...../...../.....  بين شرکت / خانم/آقاي............................................. به شماره ملی .....................................نام پدر ..............  متولد ................  شماره تلفن ............................ آدرس .................................................................................................. و  ایمیل ....................................................منفرداً يا به نمايندگي تام­الأختيار از جانب افراد به شرح جدول مندرج در قرارداد، که از اين پس(مسافر) ناميده می­شود از يك طرف و شرکت خدمات مسافرتی، جهان گردی وطبیعت گردی کاروان کوچ با شماره مجوز  21007-126/902  که از اين پس (كارگزار) ناميده مي شود به منظور استفاده از خدمات سفر به شرح جدول مشخصات و خدمات قرارداد منعقد مي‌گردد.

 

موضوع پیوست قرارداد: موضوع این پیوست تعیین حدود وظایف و مسئولیت‌های طرفین و همچنین خدمات و نرخ سفر برای انجام مسافرت یا سفر‌های دسته جمعی می‌باشد.

شرح اسامی شرکت کنندگان و خدمات: اسامی مسافرین و نماینده ایشان، شرح خدمات، نرخ و زمان سفر در  جدول مشخصات و خدمات قرارداد  می‌باشد.

 

شرایط عمومی قرارداد:

ماده 1- این قرارداد در کلیه سفرهای خارجی معتبر بوده و مسافر در صورت تمایل جهت ثبت نام سفرهای دیگر، می‌تواند با دریافت و امضاء پیوست شماره 1 قرارداد که شامل لیست مشخصات مسافر و همراهان وی  و مشخصات هر سفر (خدمات و نرخ سفر) می باشد، نسبت به ثبت نام اقدام نماید. این قرارداد از تاریخ امضای آن به مدت یک سال شمسی معتبر بوده و پس از آن با توافق طرفین بصورت سالیانه تمدید خواهد شد.

تبصره 1- هرگاه مسافر بدون تمدید سالیانه این قرارداد نسبت به ثبت نام در یک سفر اقدام نماید، به منزله پذیرش و تمدید این قرارداد بصورت سالیانه خواهد بود.

ماده 1- این پیوست می تواند به صورت دستی تهیه شود و یا به صورت الکترونیک توسط مسافر یا نماینده او از طریق تارنمای اختصاصی کارگزار تایید شود و با پرداخت الکترونیک خدمات مندرج در  قرارداد برای شرکت کنندگان خریداری شود.

ماده 2- چنانچه سفر به حد نصاب مورد نظر متناسب با ظرفیت آن نرسد، کارگزار مجاز به ابطال آن و استرداد وجوه دریافتی به مسافر می‌باشد.

ماده 3- مسافر موظف است هنگام ثبت نام هزینه بلیت مطابق پیوست شماره 1 بعلاوه 50% هزینه کل سفر را در قبال اخذ رسید، پرداخت و تا یک ماه قبل از تاریخ حرکت الباقی مبلغ سفر را تسویه نماید.

تبصره 2- تأمین هزینه ارزی سفر به طرق قانونی به عهده مسافرین می باشد.

ماده 4- درخصوص ثبت نام گروهی، فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت هرگونه پیگیری، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به کارگزار نمی باشند.

ماده 5- مسافر یا نماینده ایشان موظف است در هنگام ثبت نام، مشخصات فردی خود و همراهان را بطور صحیح و کامل ذکر نماید و بدیهی است درج هرگونه مغایرتی که در مشخصات مسافر صورت گرفته متوجه نماینده و مسافر بوده و کارگزار در این خصوص هیچ گونه مسئولیت در ارتباط با آن مسافر نخواهد داشت.

ماده 6- در طول سفر، امکان دیر یا زود شدن ساعات صرف غذا، خواب و استراحت، کم و زیاد شدن طول راه ها در روز و شب (با وسیله نقلیه و یا در راه پیمایی ها) در شرایط نامساعد آب و هوایی، محیطی، محلی و یا حوادث غیر مترقبه وجود دارد.

ماده 7- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرجع رسیدگی بوده و آراء صادره برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 8- سفر های نوروزی شامل سفر هایی می باشد که در فاصله زمانی 25 اسفند لغایت 15 فروردین سال بعد برگزار می گردد.

بخش هتل ها و محل های اقامت:

ماده 9- در صورت اقامت در هتل،قیمت هر سفر براساس اتاق دو نفره تنظیم گردیده و مسافرین انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک نفره می باشند.

تبصره 1- در اتاق های دو تخته، تخت سوم از نوع سفری و یا کاناپه تاشو بوده که موقتاً در اتاق دو تخته گذاشته می شود.

تبصره 2-  ساعات تحویل اتاق های هتل به هنگام ورود ساعت 14 و تخلیه آن ساعت 11 می باشد.

تبصره 3- در اقامتگاه های بومی یا محیط های طبیعی غیر از هتل (کمپ، کلبه، خانه محلی، خانه محلی تجهیز شده) شرایط اقامت بر اساس ضوابط حاکم بر تاسیسات اقامتی مورد تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و امکان استفاده از چادر یا اتاق اختصاصی برای مسافر وجود ندارد. همچنین زمان لازم برای برپایی کمپ و جمع آوری آن مورد قبول مسافر می باشد.

بخش روادید:

ماده 10- کارگزار در خصوص عدم صدور روادید از سوی سفارتخانه ها برای هیچ یک از مسافرین مسئولیت نداشته و در صورتی که مسافرین به صورت گروهی ثبت نام نموده و یا به دلایلی سفارتخانه مربوطه از صدور روادید برای هر یک از مسافرین ممانعت نماید، سایر مسافرین می بایست از سفر استفاده نموده و در صورت اعلام انصراف بایستی مطابق ماده 37  قرارداد جرایم متعلقه را پرداخت نمایند.

تبصره 3- در صورتی که مسافر کلیه مدارک مورد نیاز را به موقع تسلیم و در وقت مقرر در سفارت خانه مربوطه حاضر و مراحل مختلف مصاحبه را انجام دهد ولی به هر علت سفارت از صدور روادید وی خودداری نماید، مسافر حق هیچگونه اعتراضی نداشته و کارگزار موظف به استرداد وجه دریافتی پس از کسر هزینه های انجام شده (شامل بلیت هواپیمای، کنسلی هتل و روادید و 10 %  مجموع هزینه کل سفر به منظور خدمت صورت گرفته شده) به مسافر خواهد بود.

تبصره 4-  در خصوص بستگان درجه یک (پدر، مادر، همسر و فرزندان مجرد)، 50% هزینه جرایم متعلقه در ماده 37  این قرارداد دریافت خواهد شد و در خصوص افرادی که موفق به اخذ روادید نشده اند، طبق تبصره 3 از ماده 13 عمل خواهد شد.

ماده14- در صورت درخواست سفارت خانه مربوطه جهت انجام مصاحبه با مسافر و یا انگشت نگاری به منظور صدور روادید، مسافر باید با هماهنگی کارگزار در کنسولگری سفارتخانه ذیربط حضور یافته و در مصاحبه شرکت نماید و در صورت عدم حضور مسافر در وقت تعیین شده و یا عدم ارائه مدارک کافی درخواستی از سوی سفارت که منجر به عدم دریافت روادید می گردد، جرایم منعقده در ماده 37 این  قرارداد اخذ خواهد شد.

ماده 15- چنانچه صدور روادید و تحویل گذرنامه توسط برخی سفارتخانه ها در ساعات آخر قبل از شروع سفر صورت بگیرد، مسافر می بایست مقدمات را از قبل آماده نموده باشد.

ماده 16- در صورتی که به هنگام ابطال تور توسط مسافر ويزای وی اخذ شده باشد کارگزار مجاز به ابطال ويزای مربوطه توسط مقامات سفارت صادر کننده ويزا خواهد بود و هزينه قانونی مربوط به ويزا نيز به اضافه جرائم ابطال تور از مسافر اخذ خواهد شد.

بخش پرواز:

ماده 17- در خصوص امور مربوط به پروازهای هوایی با توجه به مقررات حمل و نقل هوایی که در تاریخ 12 اکتبر 1929 در ورشو به امضاء رسیده است و نیز اصلاحیه پیمان مزبور که در تاریخ 28 سپتامبر 1995 در لاهه تصویب گردیده و همچنین مقررات مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری عمل خواهد شد.

ماده 18- مسئولیت تاخیر،کنسلی،  سرویس داخل هواپیما و همچنین مسائل فنی پرواز در کلیه پروازهای موجود در برنامه سفر، به عهده شرکت هواپیمایی است.

بخش ضمانت نامه:

ماده 19- ارائه ضامن معتبر بر حسب نیاز سفرهایی که احتیاج به معرفی ضامن و یا ارائه ضمانت نامه دارد از سوی مسافر الزامی است.

تبصره 5- در صورتیکه مسافر یا هر کدام از مسافران یاد شده در این قرارداد از بازگشت به کشور در تاریخ از پیش تعیین شده در قرارداد، خودداری نمایند، کارگزار می تواند ضمانت نامه مورد توافق در این قرارداد را مطابق مواد 221 و 230 قانون مدنی به عنوان خسارت ناشی از تخلف انجام شده، در اختیار مراجع ذیصلاح قرار داده و مسافر و یا وکیل قانونی وی، حق هرگونه اعتراض و درخواست تعدیل از محکمه را از خود سلب نماید. این بند بر اساس ماده 10 قانون مدنی بوده و برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است.

تعهدات مسافر:

ماده 9- مسافر یا نماینده ایشان موظف است در هنگام ثبت نام، مشخصات فردی خود و همراهان را بطور صحیح و کامل ذکر نماید. بدیهی است هرگونه مغایرتی که در ثبت مشخصات مسافر صورت گیرد متوجه نماینده و مسافر بوده و کارگزار در این خصوص هیچ گونه مسئولیت در ارتباط با آن مسافر نخواهد داشت.

ماده 10- درخصوص ثبت نام گروهی، فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت هرگونه پیگیری، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به کارگزار نمی باشند. همچنین فرد ثبت نام کننده به عنوان نماینده، موظف است اطلاعات سفر را به سایر مسافرین انتقال دهد.

ماده 11- رعایت شئونات اسلامی با عنایت به اصل حجاب و عفاف، در طول سفر از سوی مسافر و عوامل اجرایی کارگذار الزامی است.

ماده 14- مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع هنگام حرکت گشت، شخصاً متعهد قبول مشکلات احتمالی و پرداخت هزینه‌های مربوطه جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه گشت خواهد بود و کارگزار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

ماده 15- هرگونه هزینه و خسارت در طول سفر که به دلایل تبعیت نکردن از دستورات راهنما، گشت های خارج از خدمات کارگزار و یا عدم استفاده از لوازم ضروری شخصی هر سفر (مندرج در فرم اصلی قرارداد) به وجود آید تماماً متوجه مسافر خواهد بود.

ماده 16- مسافر می بایست در طول گشت کلیه ضوابط حاکم بر سفر را پذیرفته و در صورت وارد نمودن هرگونه خسارت به محل های اقامت، وسایل حمل و نقل و مکان های مورد بازدید شخصاً مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود.

ماده 17- در صورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت سفر اعم از افزایش نرخ بلیط، هتل و یا سایر خدمات، با ارائه مدرک مستند از سوی کارگزار، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار می‌باشد.

تبصره 1- چنانچه مسافر شرایط مندرج در ماده فوق را نپذیرد موظف به پرداخت جریمه (مطابق ماده 31) خواهد شد.

ماده 18- چنانچه کارگزار مجبور شود در اثر شرایط غیر قابل پیش­بینی طبیعی و محیطی بخشی از گشت را ابطال کرده و خارج از چهارچوب اعلام شده در برنامه سفر نسبت به رزرو هتل یا کرایه وسایل نقلیه یا هرگونه عمل لازم در راستای اجرای سفر دیگر اقدام کند، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار است.

ماده 19-کلیه هزینه های خارج از برنامه به عهده مسافر می باشد.

ماده 20- امضای قرارداد یا خرید تور به صورت الکترونیک  از طرف مسافر یا نماینده وی، به منزله مطالعه دقیق مشخصات سفر، آگاهی کامل از مفاد قرارداد، شرایط ابطال سفر و اطلاع از کلیه لوازم ضروری و شخصی مورد نیاز سفر بوده و کلیه مسئولیت های ناشی از عدم توجه به مفاد این پیوست متوجه مسافر خواهد بود.

ماده 21- مسئولیت مراقبت از فرزندان و حفظ اموال و مدارک شخصی در تمام طول سفر به عهده مسافر بوده و در این خصوص هیچ مسئولیتی متوجه راهنما و کارگزار نخواهد بود.

ماده 22- مسافر یا نماینده ایشان موظف است بر اساس سطح توانایی جسمی خود و همراهان در تور متناسب با سختی سفر، ثبت نام نماید و همچنین در صورت مصرف هرگونه داروی تجویز شده از سوی پزشک و یا استفاده از تجهیزات پزشکی خاص، آنها را در طول سفر همراه داشته باشد و می بایست راهنمای سفر خود را از این موضوع مطلع سازد.

تبصره 1- هرگونه مشکلات و هزینه ناشی از عدم آمادگی جسمانی یا عدم آگاهی مسافر از وضعیت جسمانی خود و یا امراض احتمالی مسافر در طول سفر بعهده مسافر خواهد بود.

 

ماده 30- چنانچه مسافر ممنوع الخروج باشد و يا در بدو ورود به کشوري مقامات محلي از ورود وی جلوگيري به عمل آورند، مسافر ملزم به پرداخت جريمه­هاي ماده36  قرارداد بوده و سرپرست تور فقط موظف به همکاري جهت بازگشت  مسافر به کشور بوده و هيچ مسئوليتي متوجه کارگزار نخواهد بود. کلیه هزينه­های اقامت در سالن ترانزيت تا زمان بازگشت به عهده مسافر مي­باشد.

 

تعهدات کارگزار :

ماده 23-کارگزار موظف است نرخ و خدمات سفر را بصورت بروشور یا کتباً و یا از طریق وب سایت به مسافر اعلام نماید.

ماده 24- کارگزار متعهد است خدمات سفر مورد توافق را بطور کامل انجام دهد و در صورت وقوع هرگونه پیشامد غیر منتظره از قبیل شرایط فوق العاده جوی، جنگ، شورش و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت  و یا سفر شود، هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

ماده 25- در سفرهای زمینی، اگر وسیله نقلیه به هر دلیل و در هر قسمت از سفر از حرکت باز ایستد، جایگزینی وسیله نقلیه جدید و هرگونه هزینه دیگری که بابت تاخیر ایجاد شده است  بر عهده کارگزار بوده و زمان لازم جهت تامین وسیله نقلیه جدید و تأخیر در اجرای سفر مورد قبول مسافر است.

تبصره 1-  در مورد تاخیر یا کنسلی در سفرهای هوایی، ریلی و دریایی بر اساس قوانین مربوطه عمل خواهد شد.

ماده 26-کارگزار موظف است در سفرهای زمینی در هر قسمت از مسیر سفر  (اعم از آسفالت یا خاکی) از وسیله نقلیه متناسب با همان قسمت و  همچنین متناسب با تعداد مسافران و مسیر گشت استفاده نماید.

ماده 27- کارگزار موظف است بیمه مسئولیت مدنی سفر را در مورد مسافر اعمال نموده و در صورت بروز هرگونه حادثه ای در محدوده مکانی و زمانی سفر، مسافر می‌تواند بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام نماید و در این خصوص کارگزار همکاری و مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.

تبصره 1-  کارگزار موظف است انواع بیمه های تکمیلی و حوادث را که مستلزم پرداخت هزینه های بیشتر از سوی مسافر می باشد به مسافر جهت انتخاب ارائه نماید.

تبصره 2- در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به خسارت جسمانی در طول سفر گردد، مسافر خود موظف به پرداخت هزینه­های امداد و نجات و درمان می­باشد. بدیهی است مسافر می­تواند پس از طی مراحل قانونی و پزشکی با دریافت گزارش از کارگزار به شرکت بیمه مراجعه و طبق تعرفه های بیمه اقدام به دریافت خسارت نماید. در خصوص هزینه های درمانی مازاد بر بیمه هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

تبصره 3- درصورتیکه مسافر به هر دلیل جدا از برنامه سفر کارگزار به گروه ملحق و یا قبل از پایان سفر از گروه جدا شود، بیمه مسافر فقط از ابتدای الحاق وی به سفر و یا تا زمان انفصال وی از سفر معتبر بوده و فقط در مدت زمان حضور وی در سفر اعمال خواهد شد و در خارج از این زمان شرکت مسئولیتی در قبال بیمه مسافر نخواهد داشت.

 

شرایط ابطال سفر :               

ماده 36- درخواست انصراف از سفر باید قبل از حرکت سفر به صورت حضوری و توسط شخص امضاء کننده قرارداد و به صورت مکتوب انجام شود.

ماده 37- شرایط ابطال سفرهای عادی و نوروزی توسط مسافر

زمان ابطال سفر های عادی توسط مسافر

درصد جریمه از کل مبلغ سفر

ملاحظات

زمان ابطال سفر های نوروزی توسط مسافر

درصد جریمه از کل مبلغ سفر

از ثبت نام تا 30 روز قبل از سفر

20%

* جریمه کنسلی بلیت هواپیما و قطار دریافت خواهد شد.

* در صورت چارتر بودن محل اقامت، بلیت هواپیما یا قطار، مبلغ مسترد نخواهد شد.

از ثبت نام تا 30 روز قبل از سفر

30%

از 29 تا 21 روز قبل از سفر

30%

از 29 تا 21 روز قبل از سفر

40%

از 20 تا 7 روز قبل از سفر

50%

از 20 تا 7 روز قبل از سفر

60%

از6 تا 3 روز  قبل از سفر

70%

از 6 روز تا زمان حرکت

100%

از 2 روز تا زمان حرکت

100%

این قرارداد در 37 ماده و 11 تبصره در 3 نسخه و 1 پیوست که هرکدام حکم واحد را دارد تنظیم و بر اساس موارد 230 و 221 و 10 قانون مدنی بوده که برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می باشد. یک نسخه از این قرارداد تحویل مسافر و دو نسخه دیگر نزد کارگزار خواهد بود.

 

نام و نام خانوادگی مسافر یا نماینده ایشان                                                                                        نام و نام خانوادگی مدیر عامل/مدیر فنی/

امضاء مسافر يا نماينده مسافران                                                                                                           شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی